فرسی بُر ساده


  نام محصول: فرسی بُر ساده
  کد: M.S 1728


    فرسی بُر ساده

  قدرت 1650 W

  سرعت در حالت آزاد 4600 R/MIN

  قطر تیغه  255 MMمحصولات مرتبط:
یافت نشد.

برچسب ها: