فارسی بُر کشویی


  نام محصول: فارسی بُر کشویی
  کد: M.S 1725


    فارسی بُر کشویی

  سرعت در حالت آزاد 4800 R/MIN

  قطر تیغه 255 MM

  دامنه برش 90 درجه 75X 305 MM

  دامنه برش 45 درجه  45X 300 MMمحصولات مرتبط:
یافت نشد.

برچسب ها: